Zorg om eikenprocessierups


Voor de tweede keer in korte tijd sprak de gemeenteraad over de eikenprocessierups, de rups van een nachtvlinder, die in de maanden mei t/m juli in vele eikenbomen aangetroffen kan worden.

Op 5 juni jl. beperkte wethouder Doeven zich nog tot het weergeven van de standaardaanpak door de gemeente. Er is een preventieve aanpak met aaltjes in het voorseizoen op de A-locaties (bij scholen, sportparken, zwembaden, langs drukke fietsroutes) en ook daar curatief door nesten weg te halen als ze zich manifesteren. Daarnaast heeft de gemeente een lange termijn benadering door middel van de bevordering van bio-diversiteit, met name door de natuurlijke vijanden van rups terug te brengen.

In de Commissie Sociaal Domein van 12 juni jl. corrigeerde wethouder Doeven allereerst de aanduiding A- en B-locaties. De NVWA hanteert de begrippen 'gebied 1, 2 en 3'. De Gemeente richt zich allereerst op gebied 1 (dat is de omgeving van winkelcentra, zorgcentra, scholen, drukke fiets- en wandelroutes, haltes OV, maar ook omgeving van campings, zwembaden, en locaties en routes van evenementen). Maar de wethouder had inmiddels ook begrepen dat deze relatief beperkte aanpak van het probleem de onrust niet kon wegnemen. Dus was hij bereid tot een aantal verruimingen van het beleid. De gemeente gaat in ieder geval ook reageren bij meldingen vanuit de bevolking over locaties, die niet in gebied 1 liggen. En ook het begrip 'wandel- en fietsroutes' wordt ruim geïnterpreteerd.

Progressief Westerveld is met de wethouder van mening dat de lange termijn aanpak uiteindelijk de beste garantie biedt voor een echte oplossing. De uiteindelijke oorzaak van de opmars van de eikenprocessierups ligt in de klimaatverandering. Maar een meer directe oorzaak is ook wat genoemd wordt de 'eikensnelwegen': aaneengesloten rijen eikenbomen, die ideaal zijn voor de verspreiding van de rupsen. Progressief Westerveld deelt daarnaast de analyse dat bevordering van de biodiversiteit rondom de eiken en het terugbrengen van de natuurlijke vijanden van de rups de basis moet vormen van de bestrijding. Maar Progressief Westerveld is ook tevreden over de ruimere werkwijze, die de gemeente nu gaat hanteren in de korte termijn benadering.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.