• Michiel van de Kasteelen

Nieuwe was- en kleedruimte VV en RC Dwingeloo


De Gemeenteraad van Westerveld heeft unaniem ingestemd met een verhoging van de reeds toegezegde investeringssubsidie (oorspronkelijk Euro 75.000) met een bedrag van Euro 55.500. Die verhoging was noodzakelijk geworden door een advies van de Welstandscommissie om een zadeldak aan te brengen, en door een doorvertaling van de duurzaamheidsambities in de binneninstallatie. Daarnaast heeft de Raad aan het College toestemming gegeven om conform de net daarvoor aangenomen Beleidsnota Garantstellingen, een garantstelling af te geven van maximaal Euro 110.00.

Progressief Westerveld feliciteert de VV en RC Dwingeloo met hun gezamenlijke aanpak, en is dan ook ingenomen met het resultaat. Wij wensen beide clubs heel veel plezier en (sportief) succes, en we hopen dat deze nieuwe accommodatie daartoe een bijdrage kan zijn.