Nieuwe Gemeenteraad Westerveld geïnstalleerd.


De nieuwe Gemeenteraad van Westerveld is geïnstalleerd. Burgemeester Rikus Jager nam alle leden de eed of de gelofte af, en sprak daarna over de rol en verantwoordelijkheden van raadsleden ten opzichte van de Westerveldse gemeenschap.

Progressief Westerveld komt in de nieuwe raad met 4 zetels. Fractievoorzitter Anke Oosterhuis en de leden Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

Dan zijn er drie partijen met drie zetels, op volgorde van aantal stemmen: DSSW-SW (met Geke Kiers als fractievoorzitter, en de leden Wil Kreike en Alfred Schoenmaker), de VVD (met Renate Masselink als fractievoorzitter, en de leden Jan Pieter Slootweg en Chantal Starke) en Gemeentebelangen (met Jelle de Haas als fractievoorzitter, en Janny Mones-Kassies en Manou Mulder-van Eerden als leden). En tenslotte zijn er twee partijen met twee zetels: het CDA (met Gerjo Ballast als fractievoorzitter en Adri van der Weyde als lid) en de Partij van de Arbeid (met Jan Puper als fractievoorzitter en Henri Jansen als lid)


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.