Wie beslist er over De Veldkei?


Progressief Westerveld heeft een glashelder standpunt over De Veldkei.

De Stichting Welzijn Mensenwerk (WMW) en de gebruikers van De Veldkei hebben vorig jaar samen een plan gemaakt. Daarin werd uitgegaan van renovatie van De Veldkei zonder dat daar extra gemeenschapsgeld voor nodig was. Het gebouw zou zeker weer tien jaar mee kunnen. Progressief Westerveld vond en vindt dat een prima plan.

WMW, Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD) en de gemeente hebben met z'n drieën besloten om te kijken wat het beste zou zijn: renovatie, of nieuwbouw bij De Molenhof. Progressief Westerveld was daarover erg verbaasd en heeft dat ook kenbaar gemaakt.

WMW, ZZWD en de gemeente hebben dat onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn de bewoners en de gebruikers van De Veldkei in twee werkgroepen betrokken. Met de nodige tegenzin hebben we ingestemd met het betalen van dat onderzoek, hoewel we niet om dat onderzoek gevraagd hadden. Daarbij hebben we in de gemeenteraad geëist dat de bewoners in de Stuurgroep zullen worden opgenomen, zodat zij betrokken worden bij alle stappen, die er gezet gaan worden. Mocht de Stuurgroep blijven bestaan, dan gaan we ervan uit dat dat ook echt gebeurt.

Wij vinden dat de bewoners zelf moeten uitmaken wat zij met hun dorpshuis willen. Pas als er extra geld nodig is, komt de gemeente in beeld en is er overleg nodig. Wij vinden dat Havelte recht heeft op een prima dorpshuis. Of daar renovatie voor nodig is of dat nieuwbouw beter zou zijn, kunnen de bewoners van Havelte heel goed zelf uitmaken.

Progressief Westerveld zal de bewoners in hun keus ondersteunen.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.