Westerveld, neem je inwoners serieus...!


Vanochtend was Wilfred Beets bij aantal bewoners in Zorgvlied, die zich zorgen maken over de locatie van een nieuwe 40 meter hoge KPN zendmast in hun dorp. Die locatie is bij de entree van het dorp, vlak langs de weg.

De welstandscommissie had deze plek al tot twee keer toe afgewezen.

De mensen voor wier erf de mast gepland is zijn bijenhouders. Zij vrezen dat de straling van de mast het uiterst subtiele navigatiesysteem van de bijen zal verstoren. En deze zorgen komen dan bovenop de bedreiging die uitgaat van de insecticiden die op de hun omringende lelie velden gebruikt worden.

Tegen de wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijke effecten van umts straling kun je verschillend aan kijken. Maar dat neemt niet weg dat het voor deze mensen zorgen en stress oplevert. Dat alleen al zou reden voor de gemeente moeten zijn om naar een andere locatie te zoeken. En dat gevoegd bij de bezwaren van de welstandscommissie. En er zijn veel meer inwoners met bezwaren.

Vandaag waren zij bijeen om een nieuw bezwaarschrift voor te bereiden en ook om met een alternatief locatie voorstel te komen. Zij begrijpen immers best dat voor veel bewoners verbetering van de mobiele bereikbaarheid heel belangrijk is. Wilfred Beets zegde hen toe dat Progressief Westerveld sowieso gaat zorgen dat de zaak opnieuw op de agenda komt. Al was het alleen maar omdat de gemeente haar eigen "zo binnen zo buiten" uitgangspunt hier mooi invulling kan geven en daarnaast ook een voorzorgsverplichting heeft. Gemeentebestuur, neem je inwoners serieus. Ze komen met haalbare, constructieve voorstellen. Zij kennen hun eigen omgeving en wensen het best!


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.