Anders werken bij Buurtzorg Havelte


Een van de leuke dingen van het voorbereiden op het raadslid zijn is dat we als kandidaat-raadsleden van Progressief Westerveld regelmatig werkbezoeken afleggen.

Zo kom ik ook bij Yvette en Geertje, twee wijkverpleegkundigen van Buurtzorg in Havelte. Het kantoor ligt ietwat verstopt in een hoek van de parkeerplaats bij het zwembad.

Buurtzorg is sinds een aantal jaren op deze locatie gevestigd. Bij binnenkomst valt vooral de blauwe 'bedrijfskleur' op: tafelkleed, koffiemokken en een felblauwe muur.

Buurtzorg werkt heel bewust met kleine teams. Dit betekent dat er maximaal 12 medewerkers per team zijn voordat er opgesplitst wordt. In Havelte zijn er acht medewerkers. Het zijn allround wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Ze verlenen thuiszorg aan een breed scala aan cliënten. Van mensen die een been gebroken hebben, tot dementerende ouderen. Ze bestrijken zo de hele gemeente.

Wat is anders aan de aanpak van Buurtzorg?

Buurtzorg werkt met een vaste medewerker per cliënt. Deze medewerker besteedt in de eerste periode bewust veel tijd aan de cliënt. De ervaring leert dat dit in een later stadium oplevert dat de zorgvraag van de cliënt eerder afgebouwd kan worden. De Buurtzorg-medewerker gaat altijd eerst even bijpraten met de cliënt: 'buurten' in het Buurtzorg-jargon. Geertje en Yvette geven aan dat meeste cliënten dit als erg prettig ervaren. Het cliëntenbestand in Westerveld is met de tijd door mond-tot-mondreclame aardig gegroeid. Dit kan ook niet anders: Buurtzorg besteedt bewust geen geld aan advertenties en reclame.

Hoe zijn de teams georganiseerd?

Het team is zelfsturend. De teamleden werken dus in principe zelfstandig. Buurtzorg vertrouwt dus op de professionaliteit van de medewerkers. Een fijne manier van werken vinden de twee wijkverpleegkundigen. Na afloop blijft in mijn hoofd hangen dat de manier waarop Buurtzorg werkt eigenlijk simpel is. Vertrouw op je medewerkers en stel je cliënt op de eerste plaats. Dat zouden meer organisaties moeten doen!


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.