• Michiel van de Kasteelen

Zorgen over minimale energiemaatregelen nieuwbouw Zorgvlied


Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het nieuwbouwplan in Zorgvlied.

De toekomstige kopers wordt een huis aangeboden waarbij, behalve de verplichte goede isolatie, op geen enkele wijze aandacht is besteed aan mogelijkheden om energie te besparen. Progressief Westerveld vindt dit anno 2017 onvoorstelbaar en vraagt het college om een onafhankelijk deskundige in te schakelen, die samen met de toekomstige bewoners de besparingsmogelijkheden op een rijtje kan zetten. Er is veel mogelijk op dit gebied, maar het is voor individuele bewoners vaak lastig om door de bomen het bos te zien: Wat zijn de kosten en de baten van de verschillende maatregelen (zonnepanelen, verwarmingssystemen, warmtepompen), wat zijn betrouwbare leveranciers, waar haal je de informatie?

De gemeente heeft hier een taak: in beleidsnota’s en door ondertekening van verschillende overeenkomsten heeft zij zichzelf een actieve rol toebedeeld. Progressief Westerveld vindt dat mooie woorden ook moeten leiden tot mooie daden!

Bovendien heeft de nieuwe regering besloten om energie de komende jaren fors zwaarder te belasten, waarmee verdere energiebesparing financieel steeds lonender wordt. Nog een reden om aan de slag te gaan. Voorkomen moet worden dat de bewoners een kat in de zak kopen.

Uitgebreide informatie

Schriftelijke vragen fractie PW

Persbericht


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.