Eindelijk vast dienstverband voor werknemers Reestmond


Het bleef spannend tot het eind, maar op 28 november twitterde Jan Leijssenaar, voorzitter van de Ondernemingsraad van Reestmond, de verlossende woorden: "Tijdelijke dienstverbanden gem. Westerveld gerealiseerd. Goed geregeld. Hoofdstuk kan worden afgesloten."

Meer dan drie jaar heeft het geduurd voordat het geregeld was. In oktober 2014 diende, op initiatief van Progressief Westerveld, de gemeenteraad een motie in. Daarin stelden we dat de medewerkers met een tijdelijk contract in vaste dienst moesten komen. Hoewel de motie unaniem werd aangenomen, heeft de uitvoering jaren geduurd. In april konden we melden de medewerkers per 1 januari 2018 een vast dienstverband zouden krijgen. Dit werd mogelijk via een inkoopregeling van de gemeenten.

Toch waren de medewerkers er nog niet gerust op. "Eerst zien, dan geloven" was hun uitgangspunt. En gelukkig, op 28 november konden de nieuwe werknemers van Westerveld hun nieuwe arbeidsovereenkomst tekenen. Het gaat in onze gemeente om negen mensen die nu eindelijk zekerheid hebben van werk in de toekomst.

Zie ook ons Persbericht


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.