• Michiel van de Kasteelen

PW tegen aankoop grond Kalterbroeken


Het college wil dat de raad 1,2 miljoen euro beschikbaar stelt om gronden aan te kopen in Kalterbroeken te Diever. In 2005 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Kalterbroeken” vastgesteld. Daarin staat dat er 166 woningen moeten komen. Maar door dreigend faillissement van de exploitant gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Tot nu zijn er slechts 81 huizen gerealiseerd. Het college wil de ontwikkeling van dit gebied vlottrekken door de grond aan te kopen.

Toos Bierhoff gaf een reactie namens de oppositiepartijen Sterk Westerveld, Gemeentebelangen, DSSW en Progressief Westerveld tijdens de commissievergadering Fysiek Domein op 9 juni:

“We hebben een vergrijzende, krimpende gemeente, waar veel huizen te koop staan. Bovendien hebben we het grondbedrijf opgeheven, we willen niet dat het verlies invloed heeft op het totaal van de begroting.

De berekeningen die het college hanteert om de raad te overtuigen tot koop van de grond over te gaan, lijken erg eenzijdig benaderd.

Want waarom staat er nergens wat het de gemeente gaat kosten als de grond niet verkocht wordt, afgewaardeerd moet worden, als de bouwrijpe grond agrarisch moet worden?”

De antwoorden die de wethouder gaf, heeft de mening van de oppositiepartijen niet veranderd. Want de bank is op dit moment risicodrager. Waarom zou de gemeente dit vrijwillig overnemen en daarvoor 1,2 miljoen euro investeren?