Oppositie zegt vertrouwen op in wethouder van Schelven


Voor de oppositie in de gemeenteraad van Westerveld is de maat vol. Tegen wethouder Erik van Schelven dienen ze bij aanvang van de vergadering een motie van wantrouwen in. Van Schelven communiceert niet, vinden ze.

Volgens fractievoorzitter Jan Langenkamp van Progressief Westerveld presteert de wethouder het om op verschillende dossiers niets te doen en slecht te communiceren. Breekpunt is volgens Langenkamp de discussie rondom de lelieteelt. De vier oppositiepartijen in de gemeente, Progressief Westerveld, DSSW, Gemeentebelangen en Sterk Westerveld, kregen het voor elkaar om met de lelietelers afspraken te maken over de teelt. Zo is er een spuitvrije zone ingesteld en wordt niet in de buurt van openbare gebouwen geteeld.

RTV Drenthe "Wethouder Westerveld overleeft motie van wantrouwen"


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.