Lokale politiek: relevant - niet relevant.. / Anke Oosterhuis


Na een periode in ‘het Westen’ ben ik ruim tien jaar geleden teruggegaan naar mijn roots in Westerveld. We hebben het hier erg naar onze zin. Voor de kinderen een prachtplek om op te groeien. Vrij wonen met prachtige natuur op loopafstand en ze kunnen zelfstandig naar school en naar vriendjes fietsen.

Ruim drie jaar geleden werd ik lid van een landelijke politieke partij. Eerlijk gezegd vanwege de standpunten op landelijk en internationaal vlak en niet zozeer vanwege lokale kwesties. Door mijn lidmaatschap kreeg ik de lokale afdeling van mijn partij er ‘gratis’ bij. Zoals waarschijnlijk bij meer mensen was mijn gedachte dat de gemeente zich vooral bezighoudt met de zwembaden en bladkorven. Om te kijken of dit klopte, besloot ik me te verdiepen in de politiek ‘naast de deur.’

Grootse en meeslepende thema’s bleken inderdaad niet altijd terug te vinden, zeker niet in een plattelandsgemeente als Westerveld. Toch zijn er onderwerpen waar ideeën en idealen wel degelijk naar voren komen. Bijvoorbeeld in de verdere ontwikkeling van een duurzame leefomgeving. Of hoe we de krimp het hoofd kunnen bieden. Kiezen we voor een gemeente met vitale dorpen of juist een aantal grote kernen waar het allemaal gebeurt? Hoe houden we Westerveld een aantrekkelijke gemeente voor mensen van buiten? Voor mij belangrijke onderwerpen en daarom de moeite waard om me betrokken te voelen bij de lokale politiek.

Gaat het dan niet om het zwembad en de bladkorf? Ja, soms wel. En zijn er taaie en ingewikkelde dossiers over onderwerpen die verder van je af staan? Ja, soms wel. Sommige thema’s raken je als inwoner nu eenmaal meer dan de ander. Maar uiteindelijk gaat het altijd om zaken die zich in je directe omgeving afspelen. Het is jammer dat niet meer mensen zich hierbij betrokken voelen. Want het is juist dé manier om je in te zetten voor de verbetering van je Westerveldse leefomgeving. Wat mij betreft volgend jaar vanuit de gemeenteraad.

Anke Oosterhuis, steunfractie Progressief Westerveld