Resultaat bij Reestmond


Per 1 januari 2018 kunnen de werknemers van werkvoorzieningsschap Reestmond van een tijdelijk dienstverband naar een vast WSW contract overgaan.

Door een inkoopregeling krijgen de gemeenten de mogelijkheid deze medewerkers een vast dienstverband aan te bieden.

In oktober 2014 werd in een commissie Sociaal Domein in de gemeente Westerveld meegedeeld dat er forse ontslagen zouden vallen bij Reestmond. Reden was volgens het Dagelijks Bestuur omdat het te duur zou worden. Dit argument bleek niet juist.

Progressief Westerveld heeft onmiddellijk geprotesteerd tegen de gang van zaken en diende in november 2014 een motie in om 72 medewerkers een vast contract aan te bieden. Inmiddels gaat het om 48 medewerkers.

Hoewel de motie unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad, bleef helaas resultaat uit.

Nu, na bijna drie jaar, komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid voor kwetsbare werknemers.

Progressief Westerveld vraagt alle gemeenten uit de Gemeenschappelijke Regeling zo snel mogelijk zekerheid te bieden aan deze werknemers en hen een vast contract te geven.

Alle inspanningen van de laatste drie jaar leveren uiteindelijk resultaat op. PW feliciteert daarom de werknemers en de Ondernemingsraad van Reestmond met dit resultaat.

Kijk hier het item op RTV Drenthe over Reestmond terug.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.