Onnodige kosten voor poort Holtingerveld


Het informatiecentrum bij het Holtingerveld is regelmatig onderwerp van gesprek geweest tijdens commissievergaderingen. In 2015 werd een plan gepresenteerd om een informatiecentrum te bouwen, inclusief horeca en sanitaire voorzieningen. Er was veel kritiek op het ontwerp van het informatiecentrum, een glazen futuristisch gebouw. Bovendien wil het college het op een andere plaats bouwen. op nogal wat kritiek op het plan voor het informatiecentrum.

Ook is er veel kritiek geweest over de wijze waarop de gemeente heeft geluisterd naar de omwonenden en andere betrokkenen.

Het college heeft een Verklaring van geen bedenkingen nodig om af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor het gebied. Tijdens de raadsvergadering van 22 september stond dat op de agenda.

PW en de andere drie niet coalitie-gebonden partijen stemden tegen deze verklaring. Om het informatiecentrum op deze locatie te kunnen bouwen is het nodig een aangelegde grondwal teniet te doen.

Onnodige kosten en geen meerwaarde ten opzichte van de initiële locatie, oordeelden de oppositiepartijen. Los hiervan heeft ook de Stichting Vrienden Holtinger schaapskudde plannen een ontvangstruimte te bouwen naast de schaapskooi. Deze ruimte zou ook prima kunnen voldoen als informatiecentrum.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.