PW stemt tegen aankoop grond Kalterbroeken


De oppositiepartijen kregen geen steun voor hun oproep aan het college om green grond in Kalterbroeken in Diever te kopen. Sterker nog, de coalitiepartijen hebben niet eens hun stem laten horen tijdens de raadsvergadering van 28 juni. Zij stemden, zonder een woord te zeggen, vóór het plan van het college om voor 1,2 miljoen de grond aan te kopen.

De gemeente zegt met de aankoop de regie in eigen handen te houden. Progressief Westerveld liet mede namens de oppositiepartijen weten hier geen geloof in te hebben.

Toos Bierhoff: ” Westerveld is een vergrijzende en krimpende gemeente. Er staan al veel huizen te koop. Het is niet raar dat de exploitant failliet gaat onder zulke omstandigheden. Het feit dat de gemeente nu de grond wil kopen, verandert deze omstandigheden niet.

Bovendien willen we vraaggericht bouwen. Wat betekent dit voor mensen die in Zorgvlied of Dwingeloo wil bouwen. Krijgen die te horen dat er nog grond in Kalterbroeken te koop is?”

Volgens de wethouder heeft de aankoop van de grond geen invloed op het vraaggericht bouwen in andere dorpen en kernen. De gemeente Westerveld gaat nu 1,2 miljoen investeren in deze grond in Diever.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.