Ten Darperschoele Wapse blijft toch open


De Ten Darperschoele in Wapse mag toch open blijven. Eerder leek het erop dat de school vanaf 1 augustus 2017 dicht zou gaan omdat het aantal leerlingen terugloopt.

Het was de bedoeling dat de school zou fuseren met een andere basisschool in de gemeente. Maar de actiegroep die de afgelopen maanden streed voor een zelfstandige school in Wapse, heeft ervoor gezorgd dat de school voorlopig toch kan blijven bestaan.

“We zijn echt heel erg blij”, vertelt Liesbeth Joustra van de actiegroep. De school kan nu open blijven omdat verwacht wordt dat de komende jaren meer dan drieëntwintig leerlingen naar de school gaan. Het aantal van drieëntwintig leerlingen is het wettelijke minimum. Zolang de school boven dat aantal blijft, moet de medezeggenschapsraad van de school instemmen met een fusie. En dat doen de ouders dus niet.

Werkgroep

De actiegroep is inmiddels opgeheven en omgezet in een werkgroep die meedenkt over de toekomst van de school. Op dit moment zitten er nog 56 leerlingen op de school. Voor volgend jaar verwacht de werkgroep ruim veertig leerlingen.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.