Vragen PW leiden tot afspraken tussen gemeente en apotheken


Inwoners van Westerveld kunnen voortaan alle overtollige medicijnen en gebruikte injectienaalden inleveren bij de apotheken. De gemeente Westerveld heeft hierover afspraken gemaakt met de apotheekhoudende huisartsen.

Tijdens de commissievergadering Sociaal Domein van 14 juni 2016 stelde Progressief Westerveld hierover vragen.

Veel apothekers in Nederland weigeren gebruikte injectienaalden en overtollige medicijnen terug te nemen. Ook in de gemeente Westerveld stuurden de apotheken inwoners naar het afvalbrengstation. Particulieren kunnen het namelijk gratis wegbrengen als klein chemisch afval, maar dat gebeurt in de praktijk weinig. Hierdoor komen injectienaalden terecht in het restafval en overbodige pillen worden doorgespoeld of weggegooid. Dagelijks is dat in Nederland 427 kilo aan medicijnen. Dit is een groot probleem voor het milieu.

Nu zijn er dus nieuwe afspraken gemaakt, waardoor het milieu meer ontzien wordt.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.