• Michiel van de Kasteelen

Vragen PW leiden tot afspraken tussen gemeente en apotheken


Inwoners van Westerveld kunnen voortaan alle overtollige medicijnen en gebruikte injectienaalden inleveren bij de apotheken. De gemeente Westerveld heeft hierover afspraken gemaakt met de apotheekhoudende huisartsen.

Tijdens de commissievergadering Sociaal Domein van 14 juni 2016 stelde Progressief Westerveld hierover vragen.

Veel apothekers in Nederland weigeren gebruikte injectienaalden en overtollige medicijnen terug te nemen. Ook in de gemeente Westerveld stuurden de apotheken inwoners naar het afvalbrengstation. Particulieren kunnen het namelijk gratis wegbrengen als klein chemisch afval, maar dat gebeurt in de praktijk weinig. Hierdoor komen injectienaalden terecht in het restafval en overbodige pillen worden doorgespoeld of weggegooid. Dagelijks is dat in Nederland 427 kilo aan medicijnen. Dit is een groot probleem voor het milieu.

Nu zijn er dus nieuwe afspraken gemaakt, waardoor het milieu meer ontzien wordt.