• Michiel van de Kasteelen

Motie Westerveld Fairtrade Gemeente


De raad van Westerveld heeft op 31 mei, ingestemd met het voorstel om van Westerveld een Fairtradegemeente te maken. Progressief Westerveld had daarvoor een initiatief voorstel ingediend en de fractie was verheugd te zien dat de raad unaniem akkoord is gegaan met dit voorstel. De werkgroep kan nu verder met het binnenhalen van de titel Westerveld Fairtradegemeente.

Om een Fairtrade gemeente te kunnen worden moet voldaan zijn aan 6 criteria. Het eerste criterium is dat er een lokale werkgroep actief is die initiatieven neemt om de titel te behalen. Vervolgens moet de werkgroep er voor zorgen dat de gemeente de titel behoudt. Die werkgroep is vorig jaar gestart, onder voorzitterschap van Jan Langenkamp en heeft aan een groot aantal criteria voldaan om de landelijke titel te kunnen aanvragen. Dat betekent dat in vele plaatselijke winkels eerlijke producten verkocht worden. De horeca serveert fairtrade producten, maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade producten. De werkgroep organiseert lokale publiciteit rond fairtrade; dat alles is aardig rond. Een van die zes criteria is dat ook het gemeentebestuur zicht uitspreekt voor fairtrade en dat er fairtrade producten worden ingekocht. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar. De gemeente laat iemand zitting nemen in de werkgroep en er is budget voor vrij gemaakt. Daarnaast is fairtrade onderdeel van het beleid omdat het onderdeel is van de Duurzaamheidsnotitie (die vorig jaar is aangenomen). Het besluit is 31 mei in de raad genomen, er is ambtelijke capaciteit vrijgemaakt, er worden fairtrade producten aangeboden en de gemaakte onkosten worden vergoed uit het duurzaamheidsfonds.

Al met al is nu de weg vrij om de landelijke titel te gaan aanvragen; de werkgroep gaat er vanuit dat die na de zomer verleend gaat worden.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.