Westerveld op weg naar Fairtrade


De gemeente Westerveld is goed op weg om ‘Fairtrade gemeente’ te worden. Jan Langekamp, die de werkgroep ‘Westerveld Fairtrade gemeente’ voorzit, was blij met de ondernemersbeurs, die op 7 november werd gehouden. De werkgroep heeft daar veel enthousiaste ondernemers gesproken, die willen meewerken aan het ‘fairtrade’ maken van Westerveld. De werkgroep zelf staat zeer open voor mensen, die daaraan willen meedoen.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.