Opnieuw aandacht voor medewerkers Reestmond


RTV Drenthe besteedt op 9 oktober jl. opnieuw aandacht aan de situatie van de 70 Reestmond-medewerkers. Eerst brengt men het verhaal van Theo Hofs uit Meppel, die door een scooterongeval lang moet revalideren en uiteindelijk bij Reestmond aan het werk kan. Het zou verschrikkelijk zijn als hij dat werk kwijt zou raken, zeggen zijn ouders. Jan Leijssenaar van de Centrale Ondernemingsraad van Reestmond constateert in de uitzending dat er na een jaar nog geen enkele vooruitgang is geboekt om de mensen aan vast werk te helpen. Tenslotte een studio-interview met Jan Langenkamp; hij is het met Leijssenaar eens: “De voortgang is teleurstellend”. Toch hoopt Jan Langenkamp dat het DB van Reestmond zal inzien dat – ondanks alle inspanningen – de huidige lijn niet zal werken. Ook hoopt hij zeer dat de andere fracties in de gemeenteraad van Westerveld hun partijgenoten in de andere drie gemeenten op andere gedachten zullen brengen. Als bijvoorbeeld de PvdA in Meppel van standpunt verandert, zal dat het het Reestmond DB makkelijker maken om de koers te wijzigen.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.