Bewonersavond lelieteelt: eerst visie, dan verder praten


Op donderdagavond 1 oktober 2015 had zich een toch nog behoorlijke groep bewoners verzameld in het gemeentehuis in Diever voor een avond over de lelieteelt. De Gemeente had twee dingen voor ogen met deze avond: luisteren naar de opvattingen en gevoelens die onder de inwoners van Westerveld leven ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt en kijken of er een overlegplatform zou kunnen worden gecreëerd waarin bewoners, telers en de gemeente met elkaar in overleg zouden kunnen blijven.

Wat veel aanwezigen vreemd vonden, was dat er al eerder meerdere avonden besteed waren aan dit onderwerp, dat er handtekeningen waren verzameld en aangeboden, en dat er met dat alles op gemeentelijk niveau niet veel was gebeurd. Het leek alsof er op deze avond weer van voren af aan begonnen moest worden.

Desniettemin legden veel bewoners nogmaals hun verhalen op tafel, over de inmiddels breder onderkende gevaren van de gewasbeschermingsmiddelen zelf, over de praktijk van het spuiten van deze middelen, over duurzame alternatieven, over het ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden als men klachten wilde indienen. Ook de bewoners beseffen goed dat de Gemeente de middelen zelf niet wettelijk kan verbieden, maar men vond dat de Gemeente wel degelijk een sterkere rol kon spelen dan men doet voorkomen. Zo zou men kunnen kijken in hoeverre de bestemmingsplanprocedures niet toch aanknopingspunten zouden kunnen bieden voor het reguleren van het gebruik van deze middelen. Zo zou men de telers kunnen stimuleren om de zaken die nu in het convenant zijn afgesproken verder aan te scherpen. Zo zou men de klachtenafhandeling veel meer kunnen stroomlijnen.

In vier groepen bespraken de deelnemers het idee van de gemeente om een overlegplatform in het leven te roepen waarin bewoners, telers en gemeente met elkaar in gesprek zouden kunnen komen en blijven. Op zich kon velen zich wel vormen voorstellen waarin dat zou kunnen. Sommigen wilden dat dat verder zou gaan dan alleen de lelieteelt, maar een breder platform over duurzaam gebruik van de aarde. Sommigen wilden kwaliteitszetels in een dergelijk overlegplatform voor deskundigen met name vanuit organisaties als Bollenboos, Milieudefensie. Maar een centrale en breed gedeelde reactie was: laat de gemeente Westerveld nu eerst zelf maar eens komen met een visie op de lelieteelt, laat men aangeven vanuit welke basishouding men hiermee bezig is, en laten we dan verder praten.

Wethouder van Schelven vond dat een ‘teleurstellende uitkomst’. Fractievoorzitter Jan Langenkamp van Progressief Westerveld vind op zijn beurt dat weer teleurstellend. “Het is jammer dat wethouder en college zich zo afwachtend en vrijblijvend opstellen. Ga met deze opdracht aan de slag.”