Ook cliëntenstop in de Thuiszorg?


Afgelopen commissie vergadering ( 22/9) vroeg Jan Langenkamp bij de rondvraag of het in Westerveld binnenkort mogelijk is dat er een cliëntenstop komt bij de thuiszorg organisaties. De branche organisatie ActiZ waarschuwt hier namelijk voor. Het is meer dan duidelijk, zegt ActiZ, dat er extra geld nodig is om wijkverpleging te kunnen verlenen aan mensen die zorg en ondersteuning thuis nodig hebben. Steeds meer thuiszorg organisaties overwegen een cliëntenstop in te stellen als de zorgverzekeraars niet snel extra geld investeren in de wijkverpleging. De wethouder kon helaas niet direct antwoord geven en gaat de vragen schriftelijk beantwoorden.

Langenkamp ziet zijn bezorgdheid vandaag bevestigd worden door de mededeling dat twee thuiszorg organisaties (nu nog niet in Westerveld) per direct een cliëntenstop hebben ingevoerd. Ze kunnen de zorg voor ouderen niet meer verlenen.

Langenkamp vroeg eerder aandacht voor de cliëntenstop bij de jeugdhulp op zorgboerderijen. Daar is nu overleg gaande hoe voorkomen moet worden dat er cliënten tussen de wal en het schip vallen. Langenkamp wenste te voorkomen dat ook bij de thuiszorg organisaties het overleg pas op gang zou komen, nadat de cliëntenstop was ingesteld. Helaas heeft de praktijk ons dus nu al ingehaald, de eerste cliëntenstop is ingesteld en dan zal het vast niet lang duren dat dit ook in Drenthe, in Westerveld het geval is.

Steeds vaker blijkt dat de overgang van de Zorg, Jeugdhulp en ook de WMO naar de gemeenten gepaard moet gaan met een veel te grote bezuiniging. Nu al in september blijkt dat het geld “op ” is, wordt duidelijk dat het niet zo werkt als het kabinet bedacht heeft… Dat betekent dat er wachtlijsten ontstaan: precies het omgekeerde wat de bedoeling van deze decentralisatie was. Alle betrokkenen zullen razendsnel in overleg moeten om dit te repareren!


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.