Cliëntenstop Zorgboerderijen - vervolg


Nadat Jan Langenkamp van Progressief Westerveld het probleem van de cliëntenstop bij de zorgboerderijen van BEZINN (Boer En Zorg In Noord Nederland) vorige week aan de orde had gesteld, komt er schot in de discussie.

Het Dagblad van het Noorden besteedt vandaag (7 september 2015) aandacht aan het probleem zowel op de voorpagina als in een achtergrondartikel (zie hieronder). Jan van Donkersgoed van BEZINN kan zich de ontstemming van Langenkamp heel goed voorstellen. “De gemeenten hebben de inkoop van zorg overgelaten aan een gezamenlijke “inkooporganisatie”, en het is maar zeer de vraag hoeveel grip de gemeenten er dan nog op hebben.”

Burgemeester de Groot van De Wolden, die voorzitter is van de “Jeugdhulpregio Drenthe” geeft aan, dat er bij BEZINN wellicht te weinig zorg is ingekocht, maar dan bij andere zorgverleners misschien te veel. Dat probleem raakt aan de keuzevrijheid van cliënten, maar ook van gemeenten. Jan Langenkamp pleit in ieder geval voor een uiterste poging van de Drentse gemeenten om tot een oplossing te komen. Maar de overheveling van budget van de ene naar de andere zorgverlener lijkt hem uitgesloten: alles ligt vast in contracten. Het is in zijn optiek geen kwestie van herverdeling, maar van verkeerd uitgepakte bezuinigingen, waarvan kinderen en jongeren de dupe zijn.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.