Inbreng Algemene Beschouwingen 2015


Op 23 juni as wordt in de raad van Westerveld de Perspectiefnota behandeld. Bij deze Algemene Beschouwingen heeft Progressief Westerveld een heldere en prikkelende inbreng. De moties om de naam van de gemeente te veranderen zal veel aandacht krijgen. Daarnaast geeft PW een eerste vervolg aan het thema Duurzaamheid met een motie over de energiescan voor sportclubs; bij de behandeling van de Nota Duurzaamheid zal PW nog meer initiatieven nemen op dit terrein.

Behalve deze twee thema’s geeft fractievoorzitter Jan Langenkamp aandacht aan Vervoer (‘de Breng en Haal bus’ en een versterking van het regulier Openbaar Vervoer), het fietspad De Mussels (de fractie dringt aan op een nieuwe visie van het College en houdt een motie hierover achter de hand) en een fundamenteel andere kijk op Burgerparticipatie (een ‘participatieparagraaf’ standaard in elk voorstel).


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.