Energiescans voor sportclubs


Omdat er geld beschikbaar is in de begroting, vragen PW en PvdA om een deel daarvan in te zetten voor een gratis energiescan bij sportclubs. Met deze energiescan kunnen particulieren en ook sportclubs erachter komen waar ze besparende maatregelen kunnen nemen of besparende investeringen zoals zonnepanelen. Deze motie wordt door PvdA en Progressief Westerveld ingediend op 23 juni bij de algemene beschouwingen.

(Foto Havelter Tennis Club plaatst zonnepanelen.)


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.