• Michiel van de Kasteelen

Energiescans voor sportclubs


Omdat er geld beschikbaar is in de begroting, vragen PW en PvdA om een deel daarvan in te zetten voor een gratis energiescan bij sportclubs. Met deze energiescan kunnen particulieren en ook sportclubs erachter komen waar ze besparende maatregelen kunnen nemen of besparende investeringen zoals zonnepanelen. Deze motie wordt door PvdA en Progressief Westerveld ingediend op 23 juni bij de algemene beschouwingen.

(Foto Havelter Tennis Club plaatst zonnepanelen.)