• Michiel van de Kasteelen

Afspraken lelietelers spuitvrije zones


De lelietelers van de gemeente Westerveld zetten vandaag hun handtekening onder een aantal uitgangspunten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De telers hebben begrip voor de bezorgdheid en willen aan een aantal eisen voldoen zoals spuitvrije zones van honderd meter bij scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen. In waterwingebieden telen zij geen lelies en in de Natura 2000 gebieden alleen op bestaande landbouwgronden. Meldpunt en website. Een belangrijk punt is het interactieve meldpunt dat op de site van de gemeente Westerveld moet komen. De telers zetten een digitale punt op met informatie waar en wanneer ze gaan spuiten.