Afspraken lelietelers spuitvrije zones


De lelietelers van de gemeente Westerveld zetten vandaag hun handtekening onder een aantal uitgangspunten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De telers hebben begrip voor de bezorgdheid en willen aan een aantal eisen voldoen zoals spuitvrije zones van honderd meter bij scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen. In waterwingebieden telen zij geen lelies en in de Natura 2000 gebieden alleen op bestaande landbouwgronden. Meldpunt en website. Een belangrijk punt is het interactieve meldpunt dat op de site van de gemeente Westerveld moet komen. De telers zetten een digitale punt op met informatie waar en wanneer ze gaan spuiten.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.