Afspraken met bollentelers vastgelegd


Lelietelers in de gemeente Westerveld hebben afspraken op papier gezet over de bollenteelt in de gemeente. Woensdag worden ze aangeboden aan wethouder Erik van Schelven.

De afgelopen maanden hebben de drie oppositiepartijen, DSSW, Sterk Westerveld en Progressief Westerveld, op eigen initiatief bijeenkomsten gehouden over de bollenteelt. De partijen hebben ook samen met de telers om tafel gezeten om te praten over ‘gedragsregels’. De drie partijen staan achter de afspraken.

De boeren hebben nu zelf een aantal afspraken op papier gezet. Die gaan onder meer over waar wel en niet mag worden geteeld en over het instellen van een spuitvrije zone. Afgesproken is dat er in ieder geval geen bollen in de buurt van openbare gebouwen zoals scholen en kinderdagverblijven komen. Er is voor de hele gemeente een inventarisatie gemaakt van plekken die niet meer bespoten mogen worden.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.