Over Progressief Westerveld

Voor achtergrondinformatie over (de gemeente) Westerveld, klik hier

Progressief Westerveld is geba-seerd op de lokale samenwerking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden

Als je lid bent of wordt van D66 of GroenLinks, dan ben je daarmee  ook lid van Progressief Westerveld.

Je betaalt dan contributie aan D66 of GroenLinks; de lokale afdeling draagt daarvan af aan PW.

Als je rechtstreeks lid bent of wilt worden van Progressief Westerveld (meld je aan via 'Contact' hierbo-ven), dan bedraagt de contributie Euro 25,00 per jaar; te betalen via rekening  NL33 TRIO 0254 3780 64

Creatief, sociaal en groen

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leefomgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruim-hartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ontwikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

In de wereld waarin wij leven, staat de mens centraal. Wij zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk; verschillen maken de samenleving mooier. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij willen dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen stimuleert, ondersteunt en ruimte geeft voor verschillen. Wij staan voor een dynamische, open samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om eigen beslissingen te nemen. Zoveel mogelijk mensen doen mee in in het maatschappelijke, sociale en economi-sche proces. Lees meer...

Factor van betekenis

Progressief Westerveld is een factor van betekenis in de lokale politiek vanaf de gemeentelijke herindeling van 1998: de samenvoeging van Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo. Daarbij groeide de partij van 1 zetel (1998) via 2 zetels (2002) naar 3 zetels (2006-2010-2014). Maar ook bij die drie verkiezingen bleef de partij groeien in percentage. In 2014 werd PW de grootste partij van Wester-veld met 20,36%. En in 2018 groeide de partij door naar 4 zetels en een percen-tage van 22,4%  Lees meer...

ANBI-status

Progressief Westerveld is door de Belas-tingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” afgekort als ANBI. Dat houdt in dat giften aan Progressief Westerveld aftrekbaar zijn van de belastingen. Lees meer

Een open, actieve vereniging

Progressief Westerveld is een open, actieve vereniging, waarin leden op allerlei manieren participeren in het ontwikkelen en vaststellen van het poli-tieke beleid. Doel van de vereniging is het bevorderen van de progressieve politiek in de Gemeente Westerveld. Dat doet de partij door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en door discussies te houden en acties te voeren rondom lokale politieke thema’s.

PW kent twee soorten leden: partijen of lokale afdelingen van landelijke partijen en individuele leden. Op dit moment nemen twee partijen deel aan Progressief Westerveld: D66 en GroenLinks. De leden van die partijen hebben dezelfde rechten en mogelijkheden als de individuele leden. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenverga-dering, die het inhoudelijke programma vast- en bijstelt, de kandidatenlijst op-stelt voor de verkiezingen, en het bestuur kiest en controleert. Lees meer...

Please reload