Participatie essentieel bij aanpak centrum Vledder

“Voor ons ligt een startnotitie voor de aanpak van het centrum van Vledder: een belangrijk stuk. Hier is het dorp al jaren mee bezig dus is het goed om het integraal op te pakken.” Zo opende Judith Staalman haar inbreng namens Progressief Westerveld. “De beslispunten lijken niet moeilijk en er is veel voor te zeggen om vier scenario’s uit te werken en wij zijn zeker bereid om daar budget voor vrij te maken.” 

Het pijnpunt zat hem voor Progressief Westerveld met name in de participatie. Het college zegt dit goed te willen oppakken, maar volgens de fractie is dat in dit stuk onvoldoende uitgewerkt. 

Judith Staalman vroeg zich af of wel met alle belanghebbenden gesproken is in de aanloopfase. Als voorbeeld noemde ze het Gezondheidscentrum. 

Het is toch de bedoeling dat straks van jong tot oud gebruikers zijn van alle accommodaties, dan wil het college toch wel weten wat deze gebruikers en leeftijdscategorieën willen en nodig hebben!  Een advies van PW is: schrijf deze paragraaf, het maakt een hoop duidelijk en biedt kansen om de vele gebruikers van straks mee te laten praten in het nu.”

In het debat werd duidelijk dat de Raad er inderdaad voor voelde om dit project tot een “participatie-pilot” te maken. En dat gold ook voor de wethouder.

Later die avond vroeg Judith Staalman de wethouder nog naar zijn toezegging om een aantal werkzaamheden (met name de herbestrating van het Steegien en het Kerkpad) nog in 2023 mee te nemen. Wethouder Doeven gaf aan, dat in overleg met de Dorpsgemeenschap gekozen was voor het integreren van deze werkzaamheden in het grotere geheel.