Een open en actieve vereniging

Progressief Westerveld is open, actieve vereniging, waarin leden op allerlei manieren participeren in het ontwikkelen en vaststellen van het politieke beleid. Doel van de vereniging is het bevorderen van de progressieve politiek in de Gemeente Westerveld. Dat doet de partij door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en door discussies te houden en acties te voeren rondom lokale politieke thema’s.

PW kent twee soorten leden: partijen of lokale afdelingen van landelijke partijen en individuele leden. Op dit moment nemen twee partijen deel aan Progressief Westerveld: D66 en GroenLinks. De leden van die partijen hebben dezelfde rechten en mogelijkheden als de individuele leden. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering, die het inhoudelijke programma vast- en bijstelt, de kandidatenlijst opstelt voor de verkiezingen, en het bestuur kiest en controleert.

De gemeenteraadsfractie bestaat uit drie leden. Bij de verkiezingen van 2014 werden als raadsleden verkozen: Jan Langenkamp, Toos Bierhoff en Rob den Hollander. Begin 2017 trad Jan Langenkamp om gezondheidsredenen af, en werd opgevolgd door Gerard Goedhard, die ook het fractievoorzitterschap op zich nam. Om de fractie  te ondersteunen bij het politieke werk is een “Fractie Plus” ingericht, waarin naast de fractieleden ook Anke Oosterhuis zitting heeft.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne gang van zaken in de vereniging, en bestaat nu uit drie leden. In het bestuur hebben D66 en GroenLinks een kwaliteitszetel; de overige leden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Naast het bestuur is er een Permanente Programma Werkgroep, die als opdracht heeft het programma te actualiseren; deze werkgroep staat onder leiding van Hans van Teylingen.