Aandacht voor laaggeletterdheid

Op de Politieke Avond van 19 september stelde Judith Staalman een rondvraag naar aanleiding van de Week van de Laaggeletterdheid: 

Vorige week was het de Week van de Laaggeletterdheid. Daaraan is door organisaties en media redelijk veel aandacht besteed. Alle fracties en het College hebben een brief gekregen van een van onze inwoners, waarin hij een aantal zaken aan de orde stelt. De fractie van Progressief Westerveld is met deze inwoner in gesprek gegaan en heeft naar aanleiding daarvan deze rondvraag ingediend.

De briefschrijver schat het aantal laaggeletterden in de gemeente op 9%. De gemeente zelf noemt op haar website een getal van 11 tot 13%. Hoe dan ook, het is een omvangrijke groep mensen, die in deze op informatie en tekst gebaseerde samenleving ernstig gedupeerd is. Deze groep is echter – zoals de briefschrijver ook aangeeft – niet gemakkelijk in beeld te krijgen doordat er een zekere schaamte aan gekoppeld is.
In Westerveld bestaat het Taalpunt: een mooi initiatief, werkend vanuit en samen met de bibliotheek Diever, dat cursussen en taalcoaches aanbiedt voor iedereen ‘die beter Nederlands wil lezen, schrijven, luisteren en spreken’. Dat aanbod geldt zowel laaggeletterden als anderstaligen die hun inburgeringstraject al hebben afgerond.

De vragen aan het College zijn als volgt:
1. Heeft het College in beeld hoeveel personen het Taalpunt daadwerkelijk bereikt in de beide doelgroepen, dan wel, wil het College die gegevens bij het Taalpunt opvragen?
2. Heeft het College er zicht op hoe het Taalpunt in samenwerking met partners probeert de doelgroep laaggeletterden in beeld te krijgen, dan wel wil het College daarover in gesprek?
3. Heeft het College een eigen beleid om laaggeletterdheid te herkennen en te signaleren, dan wel wil het College daarop beleid ontwikkelen?