Opnieuw discussie over locatie Aldi

De Aldi Dwingeloo verhuist van de kern van Dwingeloo naar een plek aan de randweg. Progressief Westerveld was uiterst kritisch. Weliswaar verdient het huidige pleintje met de Aldi en een zestal winkels geen schoonheidsprijs, maar wellicht was een renovatie toch beter geweest dan verhuizen. De Aldi trekt veel klanten en is daardoor van levensbelang voor de zes winkels op het pleintje, maar ook voor het warenhuis en de bloemenwinkel op de aanrijroute. Het is sowieso beter om alle winkels in de kern te houden. Zo houden ze elkaar in stand en heeft de horeca er ook baat bij.

Het dossier heeft ruim drie jaar stil gelegen. Al in 2017 lagen de eerste plannen op tafel. Toen rees er veel verzet, zowel van de ondernemers vereniging Dwingeloo als van de omwonenden van de nieuwe locatie. Nu het opnieuw aan de orde is, zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het ontwerp, zodat het voor omwonenden net iets beter verteerbaar wordt. Maar de verkeersdruk op de Weverslaan is nog steeds een probleem. En wat ook blijft is de principiële vraag of je winkels aan het kernwinkel-gebied moet onttrekken. 

Progressief Westerveld had contact gezocht met ondernemers, bewoners en de ondernemersvereniging. In het debat waren we helaas de enige partij die zich druk maakte om de gevolgen voor het bestaande centrum. Ons pleidooi om eerst te overleggen met de winkeliers in het centrum over de gevolgen van de verhuizing van de Aldi werd door niemand gesteund, ook niet door de “ondernemerspartijen” CDA en VVD. Ondanks verzoeken van de winkeliers blijkt het college al vier jaar (!) geen overleg te voeren.