Gebiedskompassen: stap in goede richting

De fractie van Progressief Westerveld was positief verrast bij de bespreking van de Gebiedskompassen als volgende stap richting de Omgevingsvisie dit najaar. 
“We zijn een aantal stappen op weg naar de omgevingsvisie, en mijn fractie ziet een positieve ontwikkeling. Rondom het Ambitiedocument hebben we forse discussies gehad, zowel over het proces als over de inhoud. Dat heeft er zelfs toe geleid dat wij een volledig Alternatief
Ambitiedocument hebben geschreven. Ook de avond over de waardenkaart liet zeer te wensen over. En nu ligt er ineens een tekst over de gebiedskompassen, waarmee we uit de voeten kunnen”, zo zei fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen in zijn bijdrage aan het raadsdebat hierover op 22 juni.
 
Hij constateerde allereerst dat de indeling in ‘gebieden’ (ten behoeve van die gebiedskompassen) zeer sterk is verbeterd. In de oorspronkelijke versie waren er vier gebieden benoemd, die samenvielen met de vier oude gemeenten, en die geen enkele interne samenhang hadden. In het nu voorliggende stuk is gebruik gemaakt van de suggestie van Wilfred Beets van Progressief Westerveld om een inhoudelijke indeling aan te brengen.
 
En ook inhoudelijk is de inleidende tekst sterk verbeterd ten opzichte van alles dat hiervoor ter tafel lag. “We zien ons alternatieve ambitiedocument deels terug”. Daarvoor had de fractie waardering. Natuurlijk zijn er nog steeds redelijk veel elementen waarmee Progressief Westerveld het inhoudelijke oneens is, maar deze basis is een goed uitgangspunt voor het verdere proces.
 
Lees hier de volledige inbreng in eerste termijn: 21.06.22 Inbreng Gebiedskompassen