Een ambitiedocument zonder echte ambities

De fractie van Progressief Westerveld heeft in het debat over het Voorstel Ambitiedocument in de raadsvergadering van 16 maart duidelijk gemaakt absoluut ontevreden te zijn over de voorliggende tekst van dat document.

Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen noemde het een document zonder politieke eigenaar, zonder draagvlak en zonder echte ambities. Het is het resultaat van een diffuus proces, waarbij op geen enkel moment helder was wie daarin de politieke verantwoordelijkheid droeg. In verschillende stadia is input ‘opgehaald’ bij de inwoners, maar het merendeel van die inbreng is terzijde gelaten. En het is geen vergezicht geworden met een schets van het Westerveld van de toekomst; er staan geen echte ambities in.

Progressief Westerveld zal tegen 30 maart (als de besluitvorming over het Ambitiedocument plaatsvindt) niet proberen de tekst zelf te amenderen, maar zal een eigen alternatief Ambitiedocument presenteren.

De volledige tekst van de inbreng in eerste termijn is bijgevoegd, als ook de basis voor de inbreng in tweede termijn.

21.03.16 Inbreng Ambitiedocument Raad