Vergezicht Verkiezingen 2022 uitgebracht

2022. Het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

In dit Vergezicht leest u welke ideeën Progressief Westerveld heeft voor onze mooie gemeente.
De middenpagina’s bieden een snelle blik op het leven zoals wij het graag willen beleven in, pakweg 2030. Tenminste, als het aan ons, Progressief Westerveld ligt.

We staan voor grote maatschappelijke vraagstukken: de
klimaatcrisis, de afname van biodiversiteit, de haperende
samenleving waarin we te weinig naar elkaar luisteren en
te veel tegenover elkaar komen te staan. Er is een steeds
groter wordende kloof tussen arm en rijk, tussen mensen
met veel en met minder kennis, om het nog maar niet
over het vluchtelingenvraagstuk te hebben.
Te grote problemen voor Westerveld? Wij geloven dat de
verandering kan beginnen waar we iets kunnen betekenen: bij de inwoners, de dorpen en buurtschappen in Westerveld en in onze netwerken. Daarom: ‘Inwoners aan zet…’

Inwonersparticipatie is meer dan een vinkje zetten in de
procedure of een inspraakavond. Door te luisteren naar
elkaars ideeën, meningen en visie, komen we tot goed
overwogen oplossingen voor het samenleven in onze
gemeente. Niet altijd in één keer, maar stapsgewijs. Niet
hals over kop, maar in een redelijk tempo waarin iedereen
mee kan komen.

De andere kant van de medaille is een actieve overheid,
die haar verantwoordelijkheid neemt. Daarom: ‘Inwoners
aan zet…, gemeente in actie…’

Progressief Westerveld zal de gemeente blijven
aanspreken op haar rol als ondersteuner voor al haar
inwoners én op haar taak om als ‘overheid’ dáár op te
treden, waar het overkoepelende belang dat vraagt.

In dit Vergezicht leest u verhalen over wonen, over
toekomstbestendig boeren en natuurbeheer, over de
functie van dorpshuizen en nog veel meer. Daarnaast zijn
er interessante filmpjes, websites en een heuse podcast
waar u via een QR-code meteen naar toe kunt. Loop in
uw verbeelding met ons mee door het Westerveld waar
we met elkaar naar toe willen werken.

En: vergeet niet te gaan stemmen!

PW_vergezicht_maart-definitief-klein