Samenwerking PW-PvdA – Verklaring

Verklaring

Progressief Westerveld en PvdA Westerveld willen inhoudelijk meer samenwerken, maar blijven zelfstandige partijen en gemeenteraadsfracties

Voor een groot deel van het te voeren gemeentelijk beleid komen de denkbeelden van PW en PvdA met elkaar overeen. Dit gevoegd bij de voordelen die het biedt om in de gemeenteraad zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken, hebben deze overwegingen geleid tot de wens voor een uitgebreidere samenwerking tussen de beide fracties.

Na de verkiezingen van 16 maart zullen de 7 vernieuwde fracties in de gemeenteraad van Westerveld met elkaar overleggen over een nieuw te vormen College van Burgemeester en Wethouders.

De ledenvergaderingen van PW en PvdA hebben begin dit jaar de wens uitgesproken om samen in het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders plaats te nemen. De ledenvergaderingen geven hun beider nieuwe fracties het advies mee om de college-onderhandelingen in te gaan met als uitgangspunt en doel gezamenlijk in het college te komen. De beide lijsttrekkers hebben de intentie om samen op te trekken.

Het is een advies, omdat het in ons staatsbestel niet mogelijk is om als ledenvergadering van een politieke partij voor te schrijven hoe een gekozen fractie zich op moet gaan stellen.

Bij de PvdA is reglementair vastgelegd, dat de ledenvergadering in moet stemmen met het resultaat van de coalitieonderhandelingen, wanneer daaruit voortvloeit dat de partij deel uit zal maken van het College van Burgemeester en Wethouders.

Er is al belangrijk voorwerk verricht voor de gezamenlijke inzet van PW en PvdA bij de onderhandelingen voor een nieuw college. De 16 onderwerpen waar de partijen gelijkgestemde opvattingen over hebben, zijn opgenomen in het overzicht ‘Gezamenlijke uitgangspunten Progressief Westerveld en Partij van de Arbeid’. Er blijven echter ook onderwerpen over waar de opvattingen van beide partijen nog niet onder één noemer gebracht kunnen worden.

De fracties van PW en PvdA blijven ondanks de toenemende onderlinge samenwerking zelfstandig opereren in de gemeenteraad. Dit sluit inhoudelijke samenwerking met andere fracties in de raad in het geheel niet uit.

Ook blijven PW en PvdA als partijorganisaties zelfstandig bestaan. Zij kunnen wel samenwerken bij bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten of andere activiteiten over een bepaald onderwerp.

De voorzitters en lijsttrekkers van PW en PvdA

25 februari 2022

Noot voor de redactie
Nadere informatie bij:

Margreeth van der Kooij, voorzitter Progressief Westerveld, tel (06) 20 84 13 86

Luuc Christensen, voorzitter PvdA Westerveld, tel (0521) 38 05 48