Ont-tegelen en vergroenen in Wapse

Duurzaam schoolplein met buurtfunctie

Valentijnstaart 2022 van Progressief Westerveld voor Ten Darperschoele Wapse

Zoals elk jaar deelt de gemeenteraadsfractie van Progressief Westerveld met Valentijnsdag een taart uit aan een initiatief, mensen of groepen, die een opvallende bijdrage geleverd hebben aan het welzijn van de inwoners van Westerveld.

Dit jaar moesten er wel éxtra taarten worden gebakken want het project voor dit jaar betreft de Ten Darperschoele in Wapse. En alle leerkrachten en kinderen moesten natuurlijk een stuk taart kunnen krijgen. Er werden dus 6 taarten gebakken. Molen de Vlijt uit Diever bracht het speltmeel in, biologisch tuinbouwbedrijf “Boer Sil” uit Dwingeloo de appels.
De Ten Darperschoele is al jaren geleden begonnen met een moestuin voor en met de leerlingen. In de tuin is zelfs een kasje en er zijn zitplekken waar jong en oud uit Wapse  in elk seizoen van de tuin kan genieten.

Nu is het de beurt aan het schoolplein. Er is door ouderraad en leerlingenraad samen een mooi plan gemaakt om het oude plein te “ont-tegelen” en te vergroenen, en hiermee een grote stap naar verduurzaming te zetten. De wens van de school is om, nog meer dan zij nu al doen, buitenonderwijs te kunnen geven, in de natuur en met de natuur. Biologische fruitbomen worden aangeplant, een insectenhotel is er al, vleermuizenkasten en vlinderbeplanting staan op het wensenlijstje. Veel wordt door de leerlingen zelf gerealiseerd, met hulp van hun ouders.
Wel moeten door sponsor acties en inzamelingen nog veel middelen bij elkaar gebracht worden.  Inheemse planten kwekerij Arnica uit Eemster bood vandaag een flink aantal vlinder- en bijenplanten aan.

Het schoolplein is ook de enige speelvoorziening in het dorp Wapse, dus het vervult ook een dorpsfunctie. Het staat dan ook open voor alle kinderen uit de buurt, ook buiten schooltijd. De leerlingen, leerkrachten en ouders vertrouwen er wel op dat iedereen er zuinig mee omgaat en dat er bijvoorbeeld geen zwerfvuil wordt achter gelaten !

Progressief Westerveld is blij met het enthousiasme en de vitaliteit van deze dorpsschool en zal de initiatieven waar maar nodig van harte ondersteunen

In 2021 was de Valentijnstaart voor Alie Eiting (Milieudefensie Westerveld) en Jeanette van de Velde (GasDrOvF); in 2020 voor de Dwingeler Ommetjes; en in 2019 voor het derde Kerstdagbuffet van De Tippe in Vledder.