Nieuwsbrief bestuur | mei 2021

We kijken terug op een mooie dialoog tijdens de ALV van 28 april. Het thema was: ‘hoe houden we de kloof die we soms ervaren tussen de ‘autochtone’ Westervelders en ons als PW zelf in stand en hoe kunnen we hem overbruggen’. We concludeerden dat het goed is om uit te zijn op gesprekken die een echte ontmoeting zijn. Lees meer