In Memoriam Rodina Fournell

Wij gedenken Rodina Fournell

Op woensdag 2 juni overleed Rodina Fournell in de leeftijd van 43 jaar. Ze was al langere tijd ziek.

Rodina is een aantal jaren geleden een korte periode bestuurlijk actief geweest in Progressief Westerveld. Regelmatig bezocht ze algemene ledenvergaderingen. Rodina had het vermogen om, als ze het woord voerde, mensen aan te zetten tot luisteren. In een poging haar kwaliteiten in woorden te vangen:  Rodina was erudiet, eloquent en gepassioneerd.

Deze kwaliteiten zette ze vooral in voor de Stichting Bollenboos. Sinds 2003 was ze daarin actief. Je kunt stellen dat zij met Bollenboos de fundamenten heeft gelegd voor de strijd tegen het landbouwgif in de bollenteelt in met name Zuid West Drenthe. Haar presentaties namens Bollenboos dwongen respect af. Niet alleen bij haar medestanders maar ook bij vertegenwoordigers van de bollenlobby.

We verliezen in Rodina een bijzondere persoonlijkheid. Wij wensen Bram, haar kinderen en haar moeder alle sterkte toe om dit verlies te dragen.