In memoriam Gerard Kok: lid vanaf begin

Op 26 juni j.l. is Gerard Kok overleden. Gerard is door zijn lidmaatschap van D66 sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 lid van Progressief Wester-veld. Gerard was, tot dat zijn gezondheid het niet meer toeliet, een trouwe bezoeker van door Progressief Westerveld georganiseerde activiteiten als ALV’s, nieuwjaarsbijeenkomsten en zomerafsluitingen.

We zullen Gerard vooral blijven herinneren als de man van de ‘duisternis’. Hij vond ‘duisternis’ een ondergewaardeerde kwaliteit van onze leefomgeving. In de gemeente Westerveld is nog relatief veel duisternis te vinden. Door zijn pleitbezorging is duisternis een belangrijk punt in het partijprogramma. Duisternis is onder meer een voorwaarde voor bijvoorbeeld ‘Astrotoerisme’.

Behalve argumenten betekenden politieke discussies voor Gerard ook emotie. Eén keer is Gerard naar aanleiding van een discussie zo boos geweest dat hij een jaar niet verscheen op de algemene ledenvergaderingen. Echter, zijn verbinding met de mensen van Progressief Westerveld maakte dat hij na enige tijd weer verscheen en meedeed als vanouds.

Wij wensen zijn vrouw Willie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Door Hans van Teijlingen