D66 zegt samenwerking op; GroenLinks blijft

04-03-2021

Op 4 maart hield ook GroenLinks Westerveld een ledenvergadering. Daar werd unaniem besloten de samenwerking binnen het verband van Progressief Westerveld voort te zetten.

02-03-2021

Op 2 maart was de eerste raadsvergadering waar Anke Oosterhuis als zelfstandige fractie namens D66 aanwezig was. Michiel van de Kasteelen heette haar als eerste welkom (Welkom Anke in de Raad)

17-02-2021

In een digitale ledenbijeenkomst van Progressief Westerveld heeft D66 afscheid genomen van GroenLinks en de directe PW-leden. Peter Staats lichtte namens het bestuur van D66 Westerveld het besluit tot uittreden toe. Margreeth van der Kooij en Michiel van de Kasteelen memoreerden de meer dan 23 jaar waarin de samenwerking gestalte heeft gekregen en het electorale succes waar dat toe leidde. Anke Oosterhuis, die als zelfstandige fractie verder gaat, gaf te kennen de samenwerking altijd heel plezierig te hebben gevonden; de leden bedankten haar voor haar energie en inbreng.

31-01-2021

Het bestuur van D66 Westerveld heeft aan fractie en bestuur van Progressief Westerveld laten weten dat de Algemene Ledenvergadering van D66 Westerveld de samenwerking binnen Progressief Westerveld opzegt. Bijgevoegd het Persbericht, dat D66 vanmorgen (zondag 31 januari 2021) verzond (Persbericht D66 Westerveld 30 1). Bestuur en fractie van Progressief Westerveld en ook het bestuur van GroenLinks Westerveld betreuren dit besluit. Bijgevoegd het Persbericht dat ook vanmorgen gezamenlijk werd verzonden (Persverklaring PW 31 januari 2021). In een laatste fractievergadering in de oude samenstelling werd unaniem besloten bijgevoegde brief te verzenden aan de Voorzitter van de Raad en de Griffier (Brief aan de voorzitter van de Raad). Na de verzending van deze brief maakt Anke Oosterhuis dan ook geen deel meer uit van de fractie. Zij zal als zelfstandige fractie in de Raad optreden. Wij wensen haar daarbij alle succes toe en zien uit naar de samenwerking.