Bestuurswisseling bij Progressief Westerveld

Lees hier de brief van Margreeth aan de leden.

Onder normale omstandigheden had Progressief Westerveld begin april een Algemene Ledenvergadering gehad, maar die kon vanzelfsprekend geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Eerder dit jaar was Hans Verhoef om persoonlijke redenen terug getreden als voorzitter, en ook Annemiek Asma legde de functie van secretaris, die zij vele jaren lang vervuld had, neer. De lopende zaken konden worden voortgezet doordat Maat Mahler het voorzitterschap waarnam, en Job van Haaften het secretariaat. Sieger Miedema, die kort geleden tot het bestuur was toegetreden, moest ook dit voorjaar afhaken, omdat hij in deze crisisperiode alle aandacht nodig had voor zijn bedrijf. En ook Job trad af na drie perioden als bestuurslid.

Al begin februari had het bestuur gevraagd om kandidaten voor het voorzitterschap en het secretariaat, waarop zich voor beide functies een kandidaat had gemeld. Besloten werd om de verkiezing niet uit te stellen naar het najaar, maar zonder een fysieke bijeenkomst af te handelen. Alle leden ontvingen een brief en een stembiljet, dat zij per post konden retourneren. Ook werd een digitale kennismaking georganiseerd met beide kandidaten.

Er werden maar liefst 67 formulieren terug gezonden. Op Margreeth van de Kooij werden 62 stemmen voor uitgebracht en op Neel Oosterbos 63. Daarmee zijn Margreeth en Neel verkozen tot voorzitter, respectievelijk secretaris. Samen met Maat Mahler, die in het bestuur blijft als vice-voorzitter, en Reina Sickenga als penningmeester, gaan zij de komende periode de partij leiden richting de verkiezingen van 2022.