Bestuur Progressief Westerveld is weer compleet

Op 7 september kwam de Algemene Ledenvergadering van Progressief Westerveld bijeen in Havelte. Na het vertrek van Margreeth van der Kooij naar Nijmegen al weer geruime tijd geleden, hadden Ron Berkhout als secretaris en Reina Sickenga als penningmeester ervoor gezorgd dat de partij in ieder geval technisch kon blijven functioneren. 

Gelukkig heeft Progressief Westerveld Romke Jan de Vries uit Havelte bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Romke woont nog niet zo lang in Westerveld, maar was in de gemeente Rijswijk (waar hij hiervoor woonde) gemeenteraadslid voor GroenLinks. Op dit moment werkt hij voor de Provincie Overijssel en is hij druk bezig zijn huis aan de Dorpsstraat te verbouwen.

Nu er in ieder geval weer drie bestuursleden zijn, kan er nog intensiever worden gewerkt aan inhoudelijke activiteiten, zoals politieke cafés, thema-avonden en hopelijk een nieuw Vergezicht.

Op de Algemene Ledenvergadering gaf de fractie verder een overzicht van alle lopende zaken in de Westerveldse politiek.  Wilfred Beets introduceerde een motie over de problematiek rondom de wolf. Besloten werd daaraan een aparte avond te wijden.