Bericht van het bestuur / Juni 2020

Even een overzicht van waar het bestuur mee bezig is. Dat we weer op sterkte zijn hebben jullie kunnen merken aan de mailings die langskomen. We kregen mooie reacties op de eerste, met de vraag of en zo ja welke expertise jullie in willen zetten voor Progressief Westerveld. Met een aantal van deze mensen is inmiddels contact opgenomen, omdat hun aanbod op dit moment ook van pas komt. De tweede mailing was een uitnodiging voor een alternatieve ALV, omdat we de financiën graag willen afronden. Voor degenen die daarbij willen zijn is er een videovergadering op 16 juli a.s.

We kijken verder vooruit: een vijftal leden is aan de slag gegaan om in November een nieuw Vergezicht te kunnen rondbrengen. Na de zomer is het tijd om te starten met het maken van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022. Dat lijkt nog ver weg, maar als we zonder druk een mooi programma willen ontwikkelen, dan is dat heel reëel. Mocht er iemand onder jullie zijn die erover wil denken om campagneleider te worden, dan gaan we graag met je in gesprek!

Binnenkort krijgen jullie een heel speciale zomermail. Maar nu ook alvast: een mooie zomer toegewenst.

Namens het bestuur,
Margreeth van der Kooij, vz.