Alle lof voor TIP-vrijwilligers Westerveld

Al tientallen jaren deelt de gemeenteraadsfractie van Progressief Westerveld met Valentijnsdag een taart uit aan mensen of groepen, die een opvallende bijdrage geleverd hebben aan het welzijn en de brede welvaart van de inwoners van Westerveld. Dit jaar deed zij dit samen met de fractie van de PvdA.

In het verleden werd de taart onder andere uitgereikt aan: de trekkers van de actiegroep Gasdrovf, voor hun kritisch en deskundig volgen van de gaswinningsactiviteiten, de initiatiefnemers van de Dwingeler Ommetjes, restaurant de Tippe voor hun kerstmaaltijd voor voedselbank klanten, de Ten Darperschoele voor hun groene schoolplein initiatief, en vele anderen.

Op deze 14e februari werden de vrijwilligers van de TIP’s, de  Toeristische Informatie Punten in de gemeente Westerveld in het zonnetje gezet. Verspreid over 4 prachtige locaties in Havelte, Frederiksoord, Diever en Dwingeloo zetten zij zich in om de bezoekers aan de gemeente  kennis te laten maken met de mooie natuur, culturele evenementen en het brede scala aan toeristische voorzieningen en ondernemingen.  
Veel wordt tegenwoordig door mensen online bekeken en geregeld, maar het persoonlijk contact en het deskundig  en actueel advies van de TIP vrijwilligers blijft zeer waardevol.

De Valentijnstaart(-en)  werd  door de raadsleden Judith Staalman (PW) en Christien Dollekamp (PvdA)  in Brasserie Puur in Diever uitgereikt aan de ruim 30 aanwezige vrijwilligers.

Brasserie Puur is een sociaal horecabedrijf. Medewerkers “met afstand tot de arbeidsmarkt” vinden hier hun draai. De geserveerde producten zijn zoveel mogelijk van lokale herkomst.