5 juni: algemene ledenvergadering

Het huidige bestuur is op zoek naar een uitbreiding met één tot twee nieuwe leden. Heb je zin en wat tijd om je actiever in te zetten voor onze partij? Wil je een keer kennis maken en/of een vergadering meemaken? Neem dan contact met ons op via info@progressiefwesterveld.nl

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 5 juni a.s. vind onze ALV plaats in Dorpshuis OverEnthinghe in Dwingeloo (Entinghewegweg 13, 79991 CB Dwingeloo). We starten om 19.30 uur en in ieder geval staan de volgende onderwerpen op agenda:

  1. Financiën / Jaarrekening 2023
  2. Terugkoppeling van de fractie
  3. Bestuurssamenstelling
  4. Samenwerking Groen Links / PvdA
  5. Samenstelling Vergezicht 2024

De definitieve uitnodiging en de bijbehorende vergaderstukken worden eind week 21 verstuurd per mail.

Onze traditionele zomerbijeenkomst gaat plaatsvinden op donderdagmiddag 18 juli a.s. Deze bijeenkomst gaat plaatsvinden in De Bijenhoff in Frederiksoord en naar verwachting starten we deze bijeenkomst rond 15.30 / 16.00 uur. Nadere informatie met de exacte gegevens en de invulling van deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.