Weerstand plan Drents- Friese grensstreek groot

Het Project Nationaal Park Nieuwe Stijl Drents-Friese grensstreek blijft grote weerstand ontmoeten in de raad van de Gemeente Westerveld. Indertijd toe de subsidie-aanvraag voor het project moest worden ingediend, moest wethouder Doeven al alle zeilen bijzetten om het door de raad te krijgen. Dat lukte alleen door een brief bij te voegen, waarin Westerveld allerlei voorwaarden aan het project verbond. Nu lag de gemeente dwars bij de ontwikkeling van een Landschapsvisie in het kader van het project. Overleg over formuleringen over de speciale positie van Westerveld waren op niets uitgelopen. 

Michiel van de Kasteelen gaf namens Progressief Westerveld aan, dat er een enorme chaos werd gecreëerd door het College in de voorbereiding op de bespreking. Hij concludeerde: Progressief Westerveld vindt dat het College gewoon constructief aan de slag moet de ontwikkeling van die landschapsvisie, waarin onze bijzondere positie al is gewaarborgd, en als er dan een concept landschapsvisie ligt, kunnen we als raad daar iets van vinden zomer 2023. En als we daar iets van gevonden hebben, kunnen we kijken naar de stappen die dan nog verder nodig zijn om te komen tot een afgewogen besluit over alles wat maar met een eventueel NP Nieuwe Stijl te maken zou kunnen hebben. Dus gewoon terug in gesprek met de stuurgroep, en door met het proces. Lees hier de: 22.03.08 Inbreng Landschapsvisie NP Nieuwe Stijl

Maar coalitiepartijen en CDA hadden een motie voorbereid waarin de stekker uit het hele project werd getrokken. Intensief overleg parallel aan de vergadering leidde ertoe dat in de motie de harde breuk met het project werd weggehaald, en er een opening kwam om het overleg voort te zetten.