Holtingerpoort: weer geen draagvlak

Holtingerveld; oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. Dat is de slogan waarmee het Holtingerveld op de kaart wordt gezet. Om nu te zeggen dat het oorlog was bij de presentatie van de nieuwe plannen voor de Holtingerpoort in de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen van 13 oktober gaat wat ver, maar een ijzige sfeer was er zeker. Het is dan ook een continuing story, die gekenmerkt wordt door gebrek aan communicatie, inmiddels bijna het handelsmerk van dit College van B&W.
 
Rondom het Holtingerveld is al behoorlijk veel gebeurd. Het is dan ook een enorm belangrijk gebied, zowel landschappelijk, als cultuur-historisch. Ook is iedereen het erover eens dat er nog veel te winnen is bij een betere zichtbaarheid en veel meer informatie voor de bezoeker over alles wat er te zien en te beleven is. Al jaren wordt gewerkt aan plannen voor een informatiecentrum en een kleinschalige horecavoorziening met toiletruimte. Geprobeerd is om ondernemers te interesseren voor een rol in die ontwikkelingen, kennelijk zonder resultaat. Nu ligt er een uitgewerkt plan van een een architectenbureau. Dat plan werd in de raadscommissie gepresenteerd door een aantal betrokkenen.
 
Maar nog los van het plan zelf, waarover je allerlei vragen en opmerkingen kan hebben, is ook nu weer volstrekt duidelijk geworden dat het College van B&W in de aanloop naar dit plan “vergeten” is de betrokken actoren in de omgeving bij de ontwikkeling ervan te betrekken, waaronder de Schaapskooi, de Vlindertuin, de Dorpsgemeenschap Havelte. En dat gebrek aan draagvlak leidde bij veel partijen in de raadscommissie, ook bij sommige college-partijen, tot de vraag of de gemeente wel door moet denderen met deze rijdende trein. Er dient volgens velen “aan de noodrem te worden getrokken” om allerlei betrokkenen alsnog de gelegenheid te geven in het proces mee te denken en te doen. En dan niet op basis van een kant en klaar gegeven.
 
Het is zeer de vraag of wethouder Klaas Smidt daartoe bereid is. Hij erkent alle gebrek aan communicatie, maar wil toch de vaart erin houden.