Vragen over Cabiner-project in Natura 2000

In november 2020 al heeft het college een presentatie gehad van het Cabiner project. Op de site van dat project staat de volgende omschrijving: Verblijf op de mooiste plekken midden in de Nederlandse natuur. Na een stevige wandeling of kanotocht in een prachtig natuurlandschap kom je aan bij je eigen cabin. Even helemaal weg van de bewoonde wereld. Een mooi concept: je wandelt door natuurgebieden van huisje naar huisje.
 
Het college heeft besloten ‘het Cabiner project positief tegemoet te treden’ en hiervoor ‘de geldende vergunningsprocedure te doorlopen’.
Volgens het college worden de Cabiners geplaatst in het Nationale Park Drents Friese Wold en in het Nationale Park Dwingelderveld. Voor zover Progressief Westerveld weet, vallen de grenzen van deze nationale parken gelijk met de grenzen van de Natura 2000 gebieden. De Cabiners onttrekken grondwater, lozen (gezuiverd) afvalwater in de bodem, stoten stikstof en fijnstof uit door gebruik van een houtkachel als bron voor verwarming, warm water en koken en trekken verkeer aan voor schoonmaak, maaltijdbezorging en onderhoud.
 
Dat roept bij de fractie van Progressief Westerveld de volgende vragen op.
1. Als de initiatiefnemer de Cabiners wil plaatsen in een N2000 gebied, dan is daar in de eerste plaats een vergunning Wet Natuurbescherming voor nodig. Heeft het college overleg gepleegd met de provincie over het Cabinerproject?
2. Wat zijn de geldende vergunningsprocedures die de gemeente zegt te willen doorlopen?
3. Uit de reacties van het geraadpleegde Toeristisch Platform Westerveld en de toeristische ondernemersorganisatie Recron blijkt dat zij wijzen op een zogenaamd gelijk speelveld: als Cabiner toestemming krijgt voor bouwwerken in de Nationale Parken, dan willen de plaatselijke ondernemers dat ook. Op zich een begrijpelijke reactie, maar het kan wel desastreus uitpakken voor de Nature 2000 gebieden. Hoe denkt het college met andere vragen voor overnachtingsmogelijkheden in de Nationale Parken in Westerveld om te gaan?
4. Is het niet veel verstandiger om met de initiatiefnemer in overleg te gaan om de plaatsing van Cabiners een stukje buiten de N2000-gebieden te plaatsen?
5. Genoemd initiatief valt bij uitstek onder de noemer visie op Duurzaam Toerisme waar de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek onlangs zo’n mooi subsidiebedrag voor heeft ontvangen. Is het niet raadzaam het Cabiner-project ook daar onder de aandacht te brengen?
 
Deze Schriftelijke Vragen ex art. 36 zijn op 19-04 aan het College voorgelegd.