Bouwen op de Es: willekeur of maatwerk?

Een manege is voor Havelte en voor toeristen een welkome aanvulling. Dat vond en vindt Progressief Westerveld van het plan op de Schieres achter het theehuis van Faken nabij de hunebedden.
 
Het voorstel op de raadsvergadering van 22 september voorziet in een bestemmingswijziging van Agrarisch2 naar Sport-manege met bedrijfs­woning, horeca, drie apparte­menten, paardrijbakken, evenemententerrein, kinder­opvang, kampeer­middelen waaronder stacaravans/chalets en een extra woning met B&B en inwoning van meerdere huishoudens. De extra woning wordt mogelijk gemaakt door de Ruimte-voor-ruimte-regeling: als bebouwing flink afneemt door afbreken van oude schuren, de agrarische bestemming wijzigt in Wonen en de ruimtelijke kwaliteit toeneemt, mag naast de oude bedrijfswoning een extra woning gebouwd. Het voorstel houdt zich echter niet aan deze regeling. Er wordt ruim twee keer zoveel bebouwing mogelijk gemaakt dan er wordt afgebroken, de bestemming is niet Wonen, de extra woning komt bovenop de es, er is niet uitgegaan van het juiste landschaps­type, het essenlandschap. Het college erkent dat de Ruimte-voor-ruimte-regeling niet goed is toegepast.
 
Volgens de visie van de gemeente Westerveld en van de provincie Drenthe zijn essen en de openheid ervan een te beschermen kernkwaliteit. De es moet met minder oppervlakte en volume bebouwd worden. Door dit plan neemt de impact van de bebouwing toe.
 
Progressief Westerveld vindt het loslaten van deze uitgangspunten een gemiste kans. Bovendien werkt het willekeur in de hand. Het voorstel van het college is door de meerder­heid van de raad aangenomen. Progressief Westerveld onderschrijft nog steeds de gemeentelijke visie voor behoud, herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Daartoe behoren ook de essen, we hebben daarom tegen gestemd.