Landschap, cultuur en onderwijs

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 5

Landschap, cultuur en onderwijs

Dossier Natuur en Landschap

Betreft de Natuurgebieden, Natura 2000, het Cultuurlandschap buiten de kernen, en de archeologische vindplaatsen

Dossier Dorpsgezichten en monumenten

Betreft de (beschermde) dorpsgezichten, en de monumenten

Dossier Koloniën van Weldadigheid en werelderfgoed

Betreft de (beschermde) dorpsgezichten, en de monumenten

Dossier Kunst en cultuur

Betreft de (beschermde) dorpsgezichten, en de monumenten

Dossier Onderwijs

Betreft de (beschermde) dorpsgezichten, en de monumenten

Dossier Bibliotheek en taal

Betreft de (beschermde) dorpsgezichten, en de monumenten