Cultuur, landschap en onderwijs

November 6, 2019

In 2008 werd - na een lang proces - besloten om de weg, die dwars door het Dwingelderveld loopt van Lhee naar Kraloo, om te zetten van een verharde weg naar een zandweg met verhard fietspad. En om die weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, dus alleen toegankelij...

July 14, 2019

Een door Progressief Westerveld ingediende motie over een gemeentelijke bermenschouw is door de Raad op 9 juli aangenomen.

De motie overweegt:

- dat waterschappen met regelmaat een slootschouw houden en gemeenten een wegenschouw om de toestand van waterlopen, resp. wegen...

July 12, 2019

Samen met de fractie van Gemeentebelangen diende Progressief Westerveld een motie in in de raadsvergadering van 9 juli over Jongeren en Politiek, die unaniem werd aangenomen.

De motie overweegt dat:

  • We graag jongeren bij het beleid willen betrekken door ze zelf een r...

March 1, 2019

In oktober 2018 hebben het Rijk en de regionale overheden een convenant gesloten om het gebruik van het Nedersaksisch als streektaal te stimuleren.

Een van de zeven regionale varianten van het Nedersaksisch is het Drents.

Progressief Westerveld vindt dat de Drentse taal...

February 5, 2019

In de raadscommissie Fysiek Domein van 5 februari stelde Wilfred Beets namens Progressief Westerveld vragen over de in de Westervelder van 9 januari gepubliceerde melding van een voorgenomen kap van 150 bomen in Wilhelminaoord.

In de publicatie leek het een voornemen va...

October 17, 2018

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van de openbare ruimte in Diever.

Onder de titel "Diever op dreef" is een project opgestart; daartoe is een projectgroep ingesteld, die nauw heeft samengewerkt met de Stichting Diever Village of Shakespeare....

Please reload