Landschap, cultuur en onderwijs

Dossier Natuur en Landschap

Betreft de Natuurgebieden, Natura 2000, het Cultuurlandschap buiten de kernen, en de archeologische vindplaatsen

Dossier Dorpsgezichten en monumenten

Betreft de (beschermde) dorpsgezichten, en de monumenten

Programma 2018-2022

Hoofdstuk 5

Landschap, cultuur, onderwijs

Dossier Koloniën van Weldadigheid en werelderfgoed

Betreft alle aspecten van de Koloniën van Weldadigheid en de werelderfgoedstatus.

Dossier Kunst en cultuur

Betreft het beleid ten aanzien van kunst en cultuur: musea, festivals en uitvoerende kunst

Dossier Onderwijs

Betreft het beleid ten aanzien van onderwijs in en om Westerveld

Dossier Bibliotheek en taal

Betreft de bibliotheken en het beleid ten aanzien van taal